Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Декември 201610 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура4.1 °C
Усреднена влажност61 %
Усреднена точка на оросяване-2.8 °C
Усреднена атм. налягане1025.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра23 ° (ССИ)
Месечни валежи4.1 mm
Годишни Валежи154.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура12.6 °C на 10 в 10:21
Min. температура1.9 °C на 23 в 07:34
Min. атм. налягане1022.5 hPa на 10 в 23:08
Max. атм. налягане1026.1 hPa на 23 в 11:57
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 024° на 10 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 024° на 10 в 00:07
Max. влажност66 % на 10 в 00:07
Min. влажност46 % на 10 в 10:23
Max индекс на топлината12.6 °C на 10 в 10:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура3.3 °C
Усреднена влажност66 %
Усреднена точка на оросяване-2.5 °C
Усреднена атм. налягане1021.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра24 ° (ССИ)
Месечни валежи4.1 mm
Годишни Валежи154.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура3.3 °C на 11 в 00:06
Min. температура3.3 °C на 11 в 00:06
Min. атм. налягане1015.8 hPa на 11 в 23:38
Max. атм. налягане1022.9 hPa на 10 в 00:22
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 024° на 11 в 00:06
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 024° на 11 в 00:06
Max. влажност66 % на 11 в 00:06
Min. влажност66 % на 11 в 00:06
Max индекс на топлината3.3 °C на 11 в 00:06
24 Hour Graph of this day is not available (20161211.gif)12 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура0.7 °C
Усреднена влажност75 %
Усреднена точка на оросяване-3.4 °C
Усреднена атм. налягане1015.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра23 ° (ССИ)
Месечни валежи4.1 mm
Годишни Валежи154.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура3.3 °C на 12 в 15:05
Min. температура-1.6 °C на 12 в 23:24
Min. атм. налягане1012.0 hPa на 12 в 15:16
Max. атм. налягане1016.1 hPa на 11 в 00:27
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 022° на 12 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 022° на 12 в 00:07
Max. влажност85 % на 12 в 00:05
Min. влажност66 % на 12 в 15:05
Max индекс на топлината3.3 °C на 12 в 15:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-5.6 °C
Усреднена влажност77 %
Усреднена точка на оросяване-9.1 °C
Усреднена атм. налягане1018.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра22 ° (ССИ)
Месечни валежи4.1 mm
Годишни Валежи154.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура-1.1 °C на 12 в 00:47
Min. температура-9.6 °C на 13 в 23:13
Min. атм. налягане1013.1 hPa на 13 в 01:50
Max. атм. налягане1022.3 hPa на 13 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 022° на 13 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 022° на 13 в 00:07
Max. влажност86 % на 13 в 05:39
Min. влажност58 % на 13 в 22:32
Max индекс на топлината-1.1 °C на 12 в 00:47

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-4.0 °C
Усреднена влажност56 %
Усреднена точка на оросяване-12.1 °C
Усреднена атм. налягане1021.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра22 ° (ССИ)
Месечни валежи4.1 mm
Годишни Валежи154.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура3.3 °C на 14 в 13:27
Min. температура-10.3 °C на 14 в 01:09
Min. атм. налягане1019.0 hPa на 14 в 21:00
Max. атм. налягане1022.4 hPa на 13 в 00:42
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 022° на 14 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 022° на 14 в 00:07
Max. влажност77 % на 14 в 08:34
Min. влажност27 % на 14 в 18:23
Max индекс на топлината3.3 °C на 14 в 13:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Декември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-2.0 °C
Усреднена влажност68 %
Усреднена точка на оросяване-7.3 °C
Усреднена атм. налягане1023.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра22 ° (ССИ)
Месечни валежи4.1 mm
Годишни Валежи154.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура3.2 °C на 19 в 13:19
Min. температура-5.3 °C на 19 в 09:54
Min. атм. налягане1017.8 hPa на 15 в 07:49
Max. атм. налягане1028.2 hPa на 19 в 15:22
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 022° на 19 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 022° на 19 в 00:07
Max. влажност85 % на 15 в 10:14
Min. влажност46 % на 19 в 13:48
Max индекс на топлината3.2 °C на 19 в 13:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Декември 2016 до днес 19
Усреднена температура-1.4 °C
Усреднена влажност67 %
Усреднена точка на оросяване-7.0 °C
Усреднена атм. налягане1020.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра23 ° (ССИ)
Месечни валежи4.1 mm
Годишни Валежи154.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура12.6 °C на 10 в 09:01
Min. температура-10.3 °C на 14 в 01:09
Max. влажност86 % на 13 в 05:39
Min. влажност27 % на 14 в 18:23
Max. атм. налягане1028.2 hPa на 19 в 15:22
Min. атм. налягане1012.0 hPa на 12 в 15:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 022° на 19 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 022° на 19 в 00:07
Max индекс на топлината12.6 °C на 10 в 09:01
Growing degrees days :0.0 °C


Превалявания Общо