Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Март 20171 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура0.6 °C
Усреднена влажност76 %
Усреднена точка на оросяване-3.3 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра14.2 m/s
Усреднена скорост на поривите17.0 m/s
Усреднена посока навятъра126 ° (ЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи2.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура4.9 °C на 01 в 15:32
Min. температура-5.4 °C на 01 в 00:07
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 01 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 01 в 00:07
Max скорост на вятъра23.2 m/s от 112° на 01 в 12:59
Maxскорост на поривите32.9 m/s от 120° на 01 в 13:48
Max. влажност91 % на 01 в 00:07
Min. влажност62 % на 01 в 15:40
Max индекс на топлината4.9 °C на 01 в 15:32

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-1.1 °C
Усреднена влажност62 %
Усреднена точка на оросяване-9.6 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.1 m/s
Усреднена скорост на поривите2.5 m/s
Усреднена посока навятъра209 ° (ЮЮЗ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи2.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура16.1 °C на 02 в 16:29
Min. температура-8.4 °C на 02 в 07:02
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 02 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 02 в 00:07
Max скорост на вятъра10.8 m/s от 219° на 02 в 03:20
Maxскорост на поривите13.4 m/s от 240° на 01 в 00:28
Max. влажност92 % на 02 в 09:37
Min. влажност16 % на 02 в 16:59
Max индекс на топлината16.1 °C на 02 в 16:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура0.6 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване-6.8 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра2.5 m/s
Усреднена скорост на поривите3.0 m/s
Усреднена посока навятъра172 ° (Ю)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи2.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура15.3 °C на 03 в 16:31
Min. температура-4.1 °C на 03 в 06:34
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 03 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 03 в 00:07
Max скорост на вятъра7.7 m/s от 214° на 03 в 10:57
Maxскорост на поривите10.8 m/s от 206° на 03 в 09:47
Max. влажност77 % на 03 в 20:38
Min. влажност38 % на 03 в 16:07
Max индекс на топлината15.3 °C на 03 в 16:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура2.9 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване-5.5 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра7.9 m/s
Усреднена скорост на поривите9.8 m/s
Усреднена посока навятъра130 ° (ЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи2.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура19.9 °C на 04 в 16:47
Min. температура-1.6 °C на 04 в 02:09
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 04 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 04 в 00:07
Max скорост на вятъра17.0 m/s от 122° на 04 в 10:13
Maxскорост на поривите21.6 m/s от 120° на 04 в 06:04
Max. влажност70 % на 04 в 01:01
Min. влажност28 % на 04 в 17:02
Max индекс на топлината25.3 °C на 04 в 16:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура3.7 °C
Усреднена влажност43 %
Усреднена точка на оросяване-8.6 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра12.7 m/s
Усреднена скорост на поривите15.5 m/s
Усреднена посока навятъра117 ° (ИЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи2.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура11.0 °C на 05 в 11:40
Min. температура0.9 °C на 05 в 23:13
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 05 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 05 в 00:07
Max скорост на вятъра24.7 m/s от 103° на 05 в 00:00
Maxскорост на поривите31.4 m/s от 125° на 05 в 23:54
Max. влажност66 % на 05 в 04:15
Min. влажност22 % на 05 в 12:42
Max индекс на топлината11.0 °C на 05 в 11:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура0.2 °C
Усреднена влажност72 %
Усреднена точка на оросяване-4.4 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра14.1 m/s
Усреднена скорост на поривите17.2 m/s
Усреднена посока навятъра126 ° (ЮИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи2.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура4.5 °C на 06 в 16:11
Min. температура-3.1 °C на 06 в 00:07
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 06 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 06 в 00:07
Max скорост на вятъра25.2 m/s от 129° на 06 в 01:24
Maxскорост на поривите31.4 m/s от 135° на 06 в 04:23
Max. влажност86 % на 06 в 11:05
Min. влажност55 % на 06 в 16:15
Max индекс на топлината4.5 °C на 06 в 16:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-0.7 °C
Усреднена влажност74 %
Усреднена точка на оросяване-4.9 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра10.7 m/s
Усреднена скорост на поривите13.2 m/s
Усреднена посока навятъра99 ° (И)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи2.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура4.1 °C на 07 в 13:33
Min. температура-3.5 °C на 07 в 03:51
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 07 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 07 в 00:07
Max скорост на вятъра23.2 m/s от 118° на 07 в 09:51
Maxскорост на поривите28.8 m/s от 096° на 07 в 11:44
Max. влажност83 % на 07 в 00:07
Min. влажност63 % на 07 в 05:03
Max индекс на топлината4.1 °C на 07 в 13:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура1.2 °C
Усреднена влажност83 %
Усреднена точка на оросяване-1.6 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.4 m/s
Усреднена скорост на поривите0.6 m/s
Усреднена посока навятъра18 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи2.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура13.4 °C на 08 в 12:19
Min. температура-2.5 °C на 08 в 07:29
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 08 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 08 в 00:07
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 036° на 08 в 03:40
Maxскорост на поривите8.2 m/s от 029° на 07 в 00:17
Max. влажност92 % на 08 в 08:24
Min. влажност52 % на 08 в 12:28
Max индекс на топлината13.4 °C на 08 в 12:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура1.2 °C
Усреднена влажност85 %
Усреднена точка на оросяване-1.2 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра15 ° (ССИ)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи2.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура8.4 °C на 09 в 12:06
Min. температура-2.1 °C на 09 в 04:02
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 09 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 09 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 00° на 09 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 00° на 09 в 00:07
Max. влажност92 % на 09 в 08:41
Min. влажност69 % на 09 в 12:21
Max индекс на топлината8.4 °C на 09 в 12:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-0.7 °C
Усреднена влажност78 %
Усреднена точка на оросяване-4.3 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра0 ° (С)
Месечни валежи0.0 mm
Годишни Валежи2.6 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 00 в 00:00
Max. температура9.2 °C на 10 в 12:45
Min. температура-5.9 °C на 10 в 00:04
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 10 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 10 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 00° на 10 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 00° на 10 в 00:07
Max. влажност90 % на 10 в 07:41
Min. влажност50 % на 10 в 14:16
Max индекс на топлината9.2 °C на 10 в 12:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-1.7 °C
Усреднена влажност80 %
Усреднена точка на оросяване-4.9 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра0 ° (С)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.31.9 mm на 11 в 12:40
Max. температура8.6 °C на 11 в 15:01
Min. температура-5.9 °C на 11 в 04:15
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 11 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 11 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 00° на 11 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 00° на 11 в 00:07
Max. влажност89 % на 11 в 08:45
Min. влажност51 % на 11 в 15:04
Max индекс на топлината8.6 °C на 11 в 15:01

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура0.9 °C
Усреднена влажност73 %
Усреднена точка на оросяване-3.9 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра359 ° (СЗ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура15.4 °C на 12 в 12:29
Min. температура-5.1 °C на 12 в 04:10
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 12 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 12 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 00° на 12 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 00° на 12 в 00:07
Max. влажност87 % на 12 в 03:18
Min. влажност40 % на 12 в 12:32
Max индекс на топлината15.4 °C на 12 в 12:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-4.1 °C
Усреднена влажност81 %
Усреднена точка на оросяване-7.0 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра355 ° (СЗ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура6.8 °C на 13 в 13:14
Min. температура-8.5 °C на 13 в 03:36
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 13 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 13 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 273° на 13 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 273° на 13 в 00:07
Max. влажност91 % на 13 в 00:07
Min. влажност52 % на 13 в 13:17
Max индекс на топлината6.8 °C на 13 в 13:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-3.9 °C
Усреднена влажност92 %
Усреднена точка на оросяване-5.0 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра279 ° (З)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура7.4 °C на 14 в 13:19
Min. температура-6.1 °C на 14 в 00:07
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 14 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 14 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 338° на 14 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 338° на 14 в 00:07
Max. влажност94 % на 14 в 22:27
Min. влажност84 % на 14 в 14:08
Max индекс на топлината7.4 °C на 14 в 13:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-3.8 °C
Усреднена влажност84 %
Усреднена точка на оросяване-6.3 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра261 ° (З)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура9.1 °C на 15 в 15:11
Min. температура-9.2 °C на 15 в 05:15
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 15 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 15 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 245° на 15 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 245° на 15 в 00:07
Max. влажност93 % на 15 в 09:16
Min. влажност51 % на 15 в 15:12
Max индекс на топлината9.1 °C на 15 в 15:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-4.4 °C
Усреднена влажност86 %
Усреднена точка на оросяване-6.5 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра247 ° (ЗЮЗ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура2.9 °C на 16 в 16:35
Min. температура-6.8 °C на 15 в 00:15
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 16 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 16 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 239° на 16 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 239° на 16 в 00:07
Max. влажност93 % на 16 в 08:12
Min. влажност65 % на 16 в 16:42
Max индекс на топлината2.9 °C на 16 в 16:35

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-4.5 °C
Усреднена влажност80 %
Усреднена точка на оросяване-7.8 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.3 m/s
Усреднена скорост на поривите0.4 m/s
Усреднена посока навятъра222 ° (ЮЗ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура7.1 °C на 17 в 17:09
Min. температура-6.4 °C на 17 в 21:31
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 17 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 17 в 00:07
Max скорост на вятъра11.3 m/s от 212° на 17 в 23:38
Maxскорост на поривите16.0 m/s от 202° на 17 в 23:15
Max. влажност93 % на 17 в 09:55
Min. влажност34 % на 17 в 23:46
Max индекс на топлината7.1 °C на 17 в 17:09

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура1.4 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване-6.1 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра11.7 m/s
Усреднена скорост на поривите16.1 m/s
Усреднена посока навятъра165 ° (ЮЮИ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура7.9 °C на 18 в 14:58
Min. температура-3.7 °C на 17 в 00:53
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 18 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 18 в 00:07
Max скорост на вятъра22.1 m/s от 136° на 18 в 17:22
Maxскорост на поривите27.3 m/s от 141° на 18 в 18:22
Max. влажност70 % на 18 в 00:07
Min. влажност36 % на 17 в 00:12
Max индекс на топлината7.9 °C на 18 в 14:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура0.5 °C
Усреднена влажност83 %
Усреднена точка на оросяване-2.1 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра8.7 m/s
Усреднена скорост на поривите12.6 m/s
Усреднена посока навятъра193 ° (ЮЮЗ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура4.1 °C на 19 в 12:48
Min. температура-1.5 °C на 19 в 05:26
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 19 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 19 в 00:07
Max скорост на вятъра18.5 m/s от 202° на 19 в 20:18
Maxскорост на поривите23.7 m/s от 181° на 19 в 05:29
Max. влажност90 % на 19 в 06:57
Min. влажност70 % на 18 в 00:16
Max индекс на топлината4.1 °C на 19 в 12:48

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура3.3 °C
Усреднена влажност74 %
Усреднена точка на оросяване-1.0 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра7.4 m/s
Усреднена скорост на поривите9.3 m/s
Усреднена посока навятъра201 ° (ЮЮЗ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура10.4 °C на 20 в 15:45
Min. температура-0.6 °C на 20 в 01:02
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 20 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 20 в 00:07
Max скорост на вятъра15.4 m/s от 207° на 20 в 04:01
Maxскорост на поривите20.1 m/s от 213° на 20 в 01:01
Max. влажност89 % на 20 в 01:22
Min. влажност54 % на 20 в 15:50
Max индекс на топлината10.4 °C на 20 в 15:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.3 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване-0.2 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра4.6 m/s
Усреднена скорост на поривите5.2 m/s
Усреднена посока навятъра172 ° (Ю)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура31.4 °C на 21 в 16:28
Min. температура0.9 °C на 21 в 03:51
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 21 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 21 в 00:07
Max скорост на вятъра11.8 m/s от 202° на 21 в 05:57
Maxскорост на поривите14.4 m/s от 180° на 21 в 05:56
Max. влажност78 % на 21 в 04:32
Min. влажност22 % на 21 в 16:38
Max индекс на топлината29.5 °C на 21 в 16:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.7 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване0.1 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.8 m/s
Усреднена скорост на поривите2.4 m/s
Усреднена посока навятъра143 ° (ЮИ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура26.2 °C на 22 в 16:42
Min. температура1.3 °C на 22 в 05:52
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 22 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 22 в 00:07
Max скорост на вятъра6.7 m/s от 343° на 22 в 14:27
Maxскорост на поривите8.7 m/s от 348° на 22 в 14:26
Max. влажност79 % на 22 в 07:00
Min. влажност27 % на 22 в 16:47
Max индекс на топлината25.9 °C на 22 в 14:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.3 °C
Усреднена влажност55 %
Усреднена точка на оросяване-0.8 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.4 m/s
Усреднена скорост на поривите1.9 m/s
Усреднена посока навятъра145 ° (ЮИ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура25.8 °C на 23 в 16:07
Min. температура1.8 °C на 23 в 06:13
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 23 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 23 в 00:07
Max скорост на вятъра5.1 m/s от 158° на 23 в 20:16
Maxскорост на поривите5.7 m/s от 158° на 23 в 20:15
Max. влажност77 % на 23 в 02:21
Min. влажност25 % на 23 в 16:10
Max индекс на топлината25.9 °C на 23 в 15:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деня24 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.4 °C
Усреднена влажност54 %
Усреднена точка на оросяване-0.8 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра1.3 m/s
Усреднена скорост на поривите1.9 m/s
Усреднена посока навятъра192 ° (ЮЮЗ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура27.3 °C на 24 в 17:29
Min. температура3.4 °C на 24 в 06:44
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 24 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 24 в 00:07
Max скорост на вятъра5.7 m/s от 180° на 24 в 03:37
Maxскорост на поривите6.7 m/s от 323° на 24 в 10:35
Max. влажност67 % на 24 в 05:58
Min. влажност23 % на 24 в 17:35
Max индекс на топлината26.4 °C на 24 в 17:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня25 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура8.8 °C
Усреднена влажност58 %
Усреднена точка на оросяване0.3 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра3.5 m/s
Усреднена скорост на поривите4.1 m/s
Усреднена посока навятъра178 ° (Ю)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура23.1 °C на 25 в 15:29
Min. температура2.2 °C на 25 в 05:12
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 25 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 25 в 00:07
Max скорост на вятъра10.8 m/s от 185° на 25 в 21:34
Maxскорост на поривите12.9 m/s от 185° на 25 в 22:13
Max. влажност73 % на 25 в 05:28
Min. влажност31 % на 25 в 15:51
Max индекс на топлината25.9 °C на 25 в 15:10

Натиснете тук за 24 часова графика за деня26 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура2.2 °C
Усреднена влажност77 %
Усреднена точка на оросяване-1.7 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра6.6 m/s
Усреднена скорост на поривите8.2 m/s
Усреднена посока навятъра181 ° (Ю)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура10.2 °C на 26 в 15:53
Min. температура-5.1 °C на 26 в 00:07
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 26 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 26 в 00:07
Max скорост на вятъра16.5 m/s от 180° на 26 в 08:48
Maxскорост на поривите19.0 m/s от 180° на 26 в 08:47
Max. влажност89 % на 26 в 00:07
Min. влажност53 % на 26 в 13:35
Max индекс на топлината10.2 °C на 26 в 15:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня27 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-5.2 °C
Усреднена влажност90 %
Усреднена точка на оросяване-6.6 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра40 ° (СИ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура-4.9 °C на 27 в 00:07
Min. температура-6.1 °C на 27 в 05:14
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 27 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 27 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 045° на 27 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 045° на 27 в 00:07
Max. влажност90 % на 27 в 00:07
Min. влажност89 % на 27 в 01:05
Max индекс на топлината-4.9 °C на 27 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня28 Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура-4.9 °C
Усреднена влажност90 %
Усреднена точка на оросяване-6.3 °C
Усреднена атм. налягане1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра0.0 m/s
Усреднена скорост на поривите0.0 m/s
Усреднена посока навятъра45 ° (СИ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.0.0 mm на 11 в 12:40
Max. температура-4.9 °C на 28 в 00:07
Min. температура-4.9 °C на 28 в 00:07
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 28 в 00:07
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 28 в 00:07
Max скорост на вятъра0.0 m/s от 045° на 28 в 00:07
Maxскорост на поривите0.0 m/s от 045° на 28 в 00:07
Max. влажност90 % на 28 в 00:07
Min. влажност90 % на 28 в 00:07
Max индекс на топлината-4.9 °C на 28 в 00:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Март 2017 до днес 28
Усреднена температура0.9 °C
Усреднена влажност72 %
Усреднена точка на оросяване-4.2 °C
Усреднена атм. налягане1015.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра4.0 m/s
Усреднена скорост на поривите5.0 m/s
Усреднена посока навятъра146 ° (ЮИ)
Месечни валежи31.9 mm
Годишни Валежи34.5 mm
Max. к-во дъжд за мин.31.9 mm на 11 в 12:40
Max. температура31.4 °C на 21 в 16:28
Min. температура-9.2 °C на 15 в 05:15
Max. влажност94 % на 14 в 22:27
Min. влажност16 % на 02 в 16:59
Max. атм. налягане1015.9 hPa на 28 в 00:07
Min. атм. налягане1015.9 hPa на 28 в 00:07
Max скорост на вятъра25.2 m/s от 129° на 06 в 01:24
Maxскорост на поривите32.9 m/s от 120° на 01 в 13:48
Max индекс на топлината29.5 °C на 21 в 16:28
Growing degrees days :19.7 °C


Превалявания Общо
31.9 mm на 11